Dokter Oosterloo

Sinds 1988 ben ik als arts werkzaam. Eerst heb ik een periode in de Verenigde Staten van Amerika als moleculair en klinisch geneticus gewerkt.
Daarna ben ik, terug in Nederland, gaan werken als consultatiebureau-arts voor 0- tot 4-jarigen.

Behandeling eigen kind

“In deze periode werd mijn dochtertje ernstig ziek. In aansluiting op de standaardvaccinaties bij zuigelingen ontwikkelde zij een ernstige vorm van asthma die moeilijk behandelbaar was. Als waarnemend consultatiebureau-arts kwam ik in een dorp waar het opvallend goed ging met kinderen, ondanks hun asthma of eczeem. Bij navraag bleken zij allen door een homeopathisch arts behandeld te worden.
Daarop besloot ik dat mijn kind naast de reguliere behandeling ook homeopathisch behandeld zou worden. Al snel kon de reguliere medicatie afgebouwd worden en had zij af en toe een homeopathisch medicijn nodig. Haar genezing was voor mij de directe aanleiding om de homeopathische geneesmethode te gaan bestuderen.”

Opleiding en artsenvereniging

In 1996 ben ik de 3-jarige artsenopleiding voor homeopathie gaan volgen aan de SHO – Stichting Homeopathische Opleidingen.
In 1999 heb ik met goed gevolg het homeopathisch artsexamen afgelegd. Dit examen is wereldwijd erkend.
Sindsdien heb ik een eigen praktijk, inmiddels bijna 25 jaar.

Toen en nu

Aanvankelijk behandelde ik patiënten alleen met homeopathie. Door mijn ervaring in de praktijk ben ik erachter gekomen dat de combinatie van homeopathie met leefstijl adviezen tot betere resultaten leidt. Dat is de reden dat ik mij de afgelopen decennia steeds ben blijven verdiepen in onder andere dieetadviezen bij ziekte, detoxen en het gebruik van supplementen. Deze complete aanpak wordt ook wel integrale geneeskunde genoemd.

Nadat mijn kinderen uit huis gingen had ik eindelijk tijd om mijn wens in vervulling te laten gaan om mensen met kanker intergraal te begeleiden. Hiervoor heb ik een intensief leer- werktraject gevolgd. Met een mentor en binnen de werkgroep artsen voor niet toxische tumor therapie bespreken we moeilijke casuïstiek en vergroten we onze kennis.

Intergrale Geneeskunde

Ik ben aangesloten bij de artsenvereniging voor integrale geneeskunde AVIG en artsen voor niet toxische tumor therapie ANTTT
Deze verenigingen stellen voorwaarden aan het kwaliteitsniveau van haar leden.

AVIG_Logo_-300x235-1