Homeopathie en Integrale Geneeskunde

Integrale geneeskunde stelt de behandelrelatie tussen patiënt en hulpverlener centraal, kijkt naar de hele mens en maakt op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van alle geschikte therapeutische benaderingen en zorgprofessionals om tot optimale gezondheid en optimaal herstel te komen. Als integraal werkend arts heb ik kennis van en ervaring met reguliere behandelwijzen. Maar daarnaast ben ik deskundig op het gebied van leefstijlgeneeskunde, homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde. Genezing door stimuleren van het zelfgenezend vermogen van iemand met klachten staat centraal in mijn visie.

Wat is homeopathie

Homeopathie is de geneesmethode die uitgaat van het principe dat het gelijke met het gelijkende geneest. Dat wil zeggen dat een ziekte behandeld wordt met een stof die in staat is dezelfde symptomen op te wekken als de klachten waar de patiënt aan lijdt. Zo wordt het lichaam tot zelfherstel geprikkeld.

Heel de mens

Bij een homeopathische behandeling wordt niet alleen gekeken naar de klacht, maar naar de hele mens.
Van belang zijn ook het algemeen lichamelijk functioneren, het karakter en de specifieke gedragingen van de persoon die ziek is.
Al deze informatie wordt gebruikt om een passend geneesmiddel voor de patiënt te selecteren. Het is geneeskunde op maat.
Deze manier van werken vergt veel meer tijd dan een consult bij huisarts of specialist.

Te behandelen klachten

Veel klachten waarvoor u hulp zou zoeken bij de huisarts zijn te behandelen met leefstijladviezen en homeopathie.
Ook zuigelingen en kinderen kunnen vaak heel goed op deze manier behandeld worden.

Integrale geneeskunde en homeopathie zijn geen vervanging voor de reguliere geneeskunde.
Het is een aanvulling op de geneeskunde van huisarts en specialist. Soms is het een alternatief. Als integraal werkend arts gaat mijn voorkeur uit naar samenwerken met huisarts en specialist.