De Behandeling

Eerste consult

Het eerste consult duurt ongeveer een uur en bestaat uit een uitgebreid gesprek en zo nodig lichamelijk onderzoek. Bij sommige patiënten kan het nodig zijn om nader onderzoek te verrichten, zoals bijvoorbeeld laboratorium onderzoek. Ook kan het zinvol zijn om gegevens van uw huisarts of specialist op te vragen en deze erbij te betrekken, als u daar toestemming voor geeft.
Tijdens dit gesprek worden de klachten en de ziekte veroorzakende factoren zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht.

Er is ook aandacht voor de mens achter de klacht. Dat is voor mij net zo belangrijk omdat ik lichaam en geest niet los van elkaar zie. Uw sociale, psychische en spirituele aspecten bepalen het totale beeld, naast het lichamelijk functioneren.

Het eerste consult eindigt met het stellen van een diagnose, het opstellen van een behandelplan en het te verwachten verloop van de behandeling.

Het behandelplan zal zich in eerste instantie richten op vermindering van de meest hinderlijke klachten. In veel gevallen zal ontgiften/detoxificeren en opheffen van de tekorten in de voeding op de voorgrond staan. In tweede instantie zal er gewerkt worden om uw gezondheid in een gepast tempo zo goed mogelijk te doen herstellen. Bij de keuze van de therapievormen zal dit in nauwe samenspraak met u gebeuren en zal er uitdrukkelijk worden gekeken naar uw mogelijkheden en leefomstandigheden.

Vaak wordt gebruik gemaakt van voedingssupplementen, vitamines en mineralen om het genezingsproces te ondersteunen. Zo nodig stuur ik u door naar de huisarts, specialist, acupuncturist of osteopaat om het genezingsproces te versnellen.

Vervolgconsult

Afhankelijk van de klacht komt u meestal na 1 à 2 maanden terug voor een vervolgconsult. Dit consult duurt ongeveer een half uur.

In het vervolgconsult worden het verloop van de aandoening, de mogelijke invloed van de geadviseerde medicatie en leefstijladviezen besproken. Zo nodig wordt het behandelplan aangepast.